Benieuwd wat de klanten en uw medewerkers denken van een bepaald product? Of vraagt u zich af of de motivatie en tevredenheid van uw medewerkers nog omhoog kan?

De vennoten van PIP Advice hebben ervaring in het opstellen en interpreteren van Medewerkers tevredenheidsonderzoeken en brengen voor u de belangrijkste aandachtspunten in kaart.

  • Onderzoek naar tevredenheid van het product
    Om inzicht te vergaren in de tevredenheid van uw product kan PIP Advice een onderzoek starten. Verschillende aspecten van het product worden getest om eventuele verbeterpunten boven tafel te krijgen.
  • Een medewerkers tevredenheidsonderzoek
    De prestaties van de medewerkers zijn voor een groot deel bepalend voor de prestaties van een bedrijf als geheel. Het is algemeen bekend dat medewerkers beter presteren wanneer zij gemotiveerd en tevreden zijn. Pip Advice brengt in kaart of mensen tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden, hoe ze denken over de sfeer binnen het bedrijf en of ze zich voldoende ondersteund voelen door hun leidinggevende.