Heeft uw product de juiste kostprijs? Maakt u zich zorgen over de winstgevendheid van uw organisatie? 

PIP Advice onderzoekt de kostprijs en analyseert de winstgevendheid van uw organisatie.

  • Kostprijs berekenen
    Verschillende factoren spelen een rol in het berekenen van de kostprijs. Met behulp van vraag en aanbod wordt berekend wat de invloed zou zijn van verschillende kostprijzen op uw organisatie.
  • Winst analyse
    Winstgevendheid wordt bepaald door enerzijds omzet en anderzijds kosten. PIP Advice kan voor u onderzoeken op welke manier u uw winstgevendheid op peil kan houden of verbeteren. PIP Advice analyseert hierbij zowel de kostenstructuur als de factoren die de prijs en het afzetvolume van uw producten bepalen. Uiteindelijk brengt PIP Advice een advies met mogelijke verbeterpunten.