Wilt u helder in kaart hebben wat uw marktaandeel is? Overweegt u om uw producten of diensten ook in een ander land aan te bieden? Of overweegt u juist andere producten of diensten aan te bieden?

PIP Advice kan u helpen met het beantwoorden van deze vragen. PIP Advice kan bijvoorbeeld analyseren wat de concurrentie is, wat de wensen van de klanten zijn in de desbetreffende markt, welke gevaren en barrières er zijn en welke kosten dit met zich mee brengt.

  • Brancheonderzoek
    Het is belangrijk om mee te gaan met de trends in de branche. PIP Advice zoekt uit welke trends er spelen en hoe uw bedrijf zich kan profileren ten opzichte van de andere bedrijven.
  • Concurrentieanalyse
    PIP Advice zoekt voor u uit wie uw belangrijkste concurrenten zijn. Aan de hand van een  SWOT-analyse wordt duidelijk wat uw sterktes en zwaktes zijn. Waar de kansen liggen en wat gevaren voor uw bedrijf kunnen zijn.