Hier vindt u een selectie van enkele uiteenlopende opdrachten die PIP Advice in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd met daarbij een referentie van de opdrachtgever.

ROC van Twente
Het ROC van Twente verzorgt mbo-2 opleidingen Chauffeur Wegvervoer en Logistiek Medewerker. PIP Advice heeft in de periode november 2019 – februari 2020 middels interviews en enquêtes onderzocht in hoeverre deze opleidingen aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt. Deze opdracht hebben zij professioneel, voortvarend en met enthousiasme uitgevoerd. Ze hebben de resultaten overzichtelijk gepresenteerd en bruikbare adviezen uitgebracht. Wij, Irene Schrotenboer (ROC van Twente) en Mark Strootman (Subsidia), zijn hierover zeer tevreden en kunnen PIP Advice zeker aanbevelen!

Graafschap College
Via Novel-T zijn wij in contact gekomen met PIP Advice voor het doen van een onderzoek naar het ziekteverzuim onder de studenten op het Graafschap College. Roman Berkel en Maarten Wijnands hebben dit onderzoek uitgevoerd. Wij hebben de samenwerking als bijzonder prettig en de onderzoekers als deskundig ervaren. Zij wisten snel de onderzoeksvraag te duiden en om te zetten in benodigd onderzoek. De presentatie van de resultaten was zorgvuldig en de conclusies genuanceerd. Een onderzoek waar wij mee verder kunnen. Dank daarvoor.

Regio Twente
PIP Advice heeft bij ons een QuickScan uitgevoerd naar de huidige begrotingssystematiek. Als organisatie bevinden wij ons in een complexe bestuurlijke omgeving wat leidt tot een lange doorlooptijd van de begrotingscyclus en tegelijk vele stakeholders met verschillende belangen in de Planning & Control processen.

Door het inschakelen van PIP Advice hebben we samen geprobeerd hier meer inzicht in te krijgen. En dat is gelukt. PIP Advice is een betrouwbare partner gebleken die zijn afspraken nakomt en door een juiste benadering van verschillende stakeholders de verwachtingen op tafel heeft gekregen. Daarnaast waren zij in staat om snel een eindresultaat op te leveren en dit overzichtelijk te rapporteren. Ook al was de QuickScan pas een eerste kleine stap in een groot proces, het resultaat biedt ons mogelijkheden om verder te ontwikkelen.

Verder kunnen we spreken van een open en prettige samenwerking met enthousiaste onderzoekers die oprecht geïnteresseerd waren in de materie.

Samsung Solutions
Om toekomstige klanten optimaal te kunnen bedienen is het voor ons van belang om de markt, de wijze van oriëntatie en specifieke behoeften te doorgronden, niet enkel in de grote lijnen. PIP advies heeft bewezen door hun strategische inzicht en praktische uitvoering deze waardevolle details boven tafel te krijgen voor de opstart in een nieuwe markt. Deze waardevolle nulmeting dient als basis voor de verdere ontwikkeling van onze markapproach.

Student Union
PIP Advice stelde kritische vragen en zochten grondig naar wat wij nou echt wilden, zodat ze het onderzoek en de hierop volgende verslaglegging goed konden afstemmen. Gedurende het verzamelen van respondenten en de analyse periode hielt PIP Advice  ons op een prettige manier op de hoogte van de vorderingen. Ook na een heldere eindpresentatie van de verworven data, bleef PIP Advice beschikbaar om eventueel extra analyses uit te voeren, mocht dit de wens zijn. Een goede afhandeling dus, met een duidelijk en bruikbaar rapport als resultaat. Over het gehele proces werden besluiten goed met ons afgestemd, wat heeft geresulteerd in een onderzoek geheel naar onze wens.

De Heus
Tijdens de laatste maand van het jaar heeft PIP Advice De Heus geholpen bij de implementatie van een nieuw kwaliteitssysteem. Bestaande leverancier- & productcombinaties moesten – met bijhorende specificaties – worden geüpload naar een online platvorm. Om binnen de gestelde termijn honderden combinaties in te voeren werd er effectief en efficiënt samengewerkt. De communicatie was transparant en samenwerken verliep vlot! Namens De Heus kan ik Irene en Diederik aanraden als proactieve, fijne medewerkers!

EMI Twente
EMI Twente is een R&D-organisatie binnen de Universiteit Twente die als doel heeft een brug te slaan tussen de academische kennis van het cluster “Membrane Science and Technologie” en de industrie. Dit doen zij door middel van valorisatieprojecten met concepten en ideeën uit het academische onderzoek of door middel van contractonderzoek direct voor het bedrijfsleven. In de 22 jaar dat EMI Twente bestaat is er met meer dan 180 partijen samengewerkt, maar hiervan nooit een (digitale) database of CRM-systeem opgesteld. Middels de beschikbare informatie op papier en uit digitale documenten heeft PIP Advice voor ons een database opgebouwd waaruit een eerste aanzet tot een CRM-systeem is gemaakt. Daarnaast is een uitvoerige (financiële) analyse uitgevoerd over de gevonden informatie die ons veel nieuwe informatie maar ook bevestiging opgeleverd heeft. Ik ben zeer tevreden over de uitvoering van deze opdracht. De samenwerking met PIPAdvice was plezierig en efficiënt.

Happy Workwear (Farmsuit) – Beltrum
Een start-up in Beltrum heeft een speciaal pak ontwikkeld dat voorkomt dat geuren doordringen tot huid, haar en onderkleding. Dit pak, die de naam Farmsuit heeft gekregen, is ontworpen voor mensen die in hun werkomgeving worden blootgesteld aan penetrante geuren. PIP Advice heeft een onderzoek uitgevoerd met behulp van een “snuffelteam” van Witteveen & Bos, om te testen of het pak significant beter werkt dan gangbare werkkleding.

,,Ik ben zeer te spreken over de samenwerking met PIP Advice. Het onderzoek is professioneel opgezet en heeft voor mij bruikbare resultaten opgeleverd. Het eindverslag is opgeleverd in overzichtelijke slides, waarmee ik snel en makkelijk investeerder kan informeren en overtuigen. In december 2015 heb ik met behulp van het onderzoek 5000 euro gekregen van het Innovatiefonds ForFarmers voor de potentie van deze innovatieve werkkleding.”  Anne Groot Zevert, Happy Workwear

Gemeente Enschede, Werkplein
PIP Advice heeft inmiddels meerdere opdrachten voor de gemeente Enschede uitgevoerd. Wat betreft de opdrachten ‘Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden’ en het onderzoek naar ‘de effecten van de zoektijd onder 27 jaar en jonger’ ben ik zeer tevreden. De onderzoeken zijn professioneel opgezet en professioneel uitgevoerd.
Vanaf het eerste moment van samenwerking wordt door de medewerkers van PIP Advice kritisch positief meegedacht over opzet en uitvoering.
De eindverslagen worden opgeleverd in overzichtelijke Power Point Presentaties, die door de medewerkers PIP Advice op zowel uitvoerings- als bestuurlijk niveau goed worden toegelicht.

Gemeente Enschede, Ondernemersloket en Team Internationaal
PIP Advice heeft voor ons een onderzoek naar internationale samenwerkingsverbanden onder MKB ondernemers uitgevoerd.
Na een goede intake en het onderling afstemmen van de vraagstelling hebben zij een passend en betaalbaar onderzoeksvoorstel ingediend.
Het onderzoek werd snel en professioneel uitgevoerd en heeft geleid tot ruim inzicht en meer dan voldoende respondenten.
De samenwerking was erg prettig en de rapportage overzichtelijk en bondig. Wij zijn zeer tevreden over hun adviesvaardigheden.

VDL – Almelo
PIP Advice heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het implementeren van Vendor Managed Inventory (VMI). PIP Advice heeft daarnaast een rol gehad in de projectinrichting en projectaanpak en hebben zij een raamovereenkomst VMI opgesteld voor toeleveranciers van VDLETG. Verder hebben zij een marktonderzoek verricht waarbij onderzocht werd wat de VMI ervaringen zijn bij andere bedrijven. Onze ervaring met PIP Advice is dat ze voldoende kennis inbrengen en dat zij duidelijke afspraken willen maken met als doel kwalitatief goed werk afleveren.

Universiteit Twente
Om het sport- en cultuuraanbod op de Universiteit Twente goed aan te laten sluiten op de wensen van de studenten en medewerkers hebben wij PIP Advice gevraagd te kijken naar de mogelijkheid om de sport- en cultuurbehoefte in kaart te brengen. PIP Advice wordt vaker ingezet bij vraagstukken die enige tijd op ons bureau liggen. Erg leuk om te zien hoe deze groep studenten enthousiast en gedreven aan de slag gaat met de geboden vraagstukken. Als Universiteit is er ook niets mooiers om te zien dat deze groep al tijdens hun studententijd zo ondernemend is. Ook deze opdracht is weer netjes uitgevoerd en het is erg prettig om met PIP Advice samen te werken. PIP Advice biedt kwaliteit en flexibiliteit, in kennis en werkdruk, tegen een leuk tarief.

Topicus – Deventer
Een organisatie wordt gemaakt door de mensen die er werken. De prestaties van de medewerkers zijn voor een groot deel bepalend voor de prestaties van een bedrijf als geheel. Het is algemeen bekend dat medewerkers beter presteren wanneer zij gemotiveerd en tevreden zijn. Als manager is het daarom belangrijk om bijvoorbeeld inzichtelijk te krijgen of mensen tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden, hoe ze denken over de sfeer binnen het bedrijf en of ze zich voldoende ondersteund voelen door hun leidinggevende(n). Een Medewerkers Tevredenheids onderzoek kan dit belangrijke inzicht bieden. In het voorjaar van 2013 heeft dit onderzoek plaatsgevonen onder de ongeveer 300 medewerkers van IT-bedrijf Topicus uit Deventer.