Vennoten

Toen vijf UT studenten in 1989 naar de Kamer van Koophandel gingen om PIP Advice op te richten hadden ze nooit kunnen bevroeden dat PIP Advice zoveel jaren later nog steeds zou bestaan. Dit succes is te verklaren vanuit de klassieke win-win. Voor klanten: toegankelijk en praktisch advies op academisch niveau met een concurrerende prijsstelling. En voor de vennoten: hard werken, veel leren en natuurlijk ook fun! Ik kijk nu al uit naar het gouden jubileum in 2039 en wens de huidige en toekomstige vennoten alle succes toe.
Emile de Boer
Oud-Vennoot / Oprichter PIP Advice

Xander Bon

Studie – MSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring – Teamleider Albert Heijn, Militair werkstudent Defensity College, Capaciteitsmanager op het project Zorg van Morgen bij het UMC Utrecht, zeil- en karate instructeur/coach en verschillende commissies bij studentenvereniging

Jesper Pedersen

Studie – MSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring – Bijbaan horeca, verschillende commissies bij studentenvereniging

Max Gruben

Studie – MSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring –  Bijbaan evenementenbranche, verschillende commissies bij beleggings- en studentenvereniging

Buitenlandervaring –  Minor in Turijn, Italië

Jordi Kortekaas

Studie – MSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring –  Voorzitter leerlingenraad en Leerlingengeleding Medezeggenschapsraad

Tijn Koeleman

Studie – BSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring –  Invalleerkracht MAVO, HAVO en VWO

Isa de Ruiter

Studie – MSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring – Organisatie introductieweek, support implementatie elektronisch patiëntendossier Gelre ziekenhuizen, bijles docent wiskunde, student assistent en tutor bij Universiteit Twente

Emma Groot

Studie – MSc. Technische Bedrijfskunde

Ervaring – Hockey trainer/coach en bijbaan horeca

Buitenlandervaring – Minor in Bologna

PIP Advice VOF

Hengelosestraat 583, 

7521AG Enschede